Pasaportat e vaksinave të BE-së të vlefshme 9 muaj

spot_img

Komisioni Evropian miratoi rregulla në lidhje me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID, duke vendosur a periudha e pranimit të detyrueshëm prej 9 muajsh (pikërisht 270 ditë) të certifikatave të vaksinimit për qëllime të udhëtimit brenda BE-së.

Një periudhë e qartë dhe uniforme pranimi për certifikatat e vaksinimit do të garantojë që masat e udhëtimit të vazhdojnë të jenë të koordinuara, siç kërkohet nga Këshilli Evropian pas takimit të tij të fundit të 16 dhjetorit 2021. Rregullat e reja do të sigurojnë që kufizimet të bazohen në provat më të mira shkencore në dispozicion si si dhe kriteret objektive. Koordinimi i vazhdueshëm është thelbësor për funksionimin e Tregut të Vetëm dhe do të sigurojë qartësi për qytetarët e BE-së në ushtrimin e të drejtës së tyre për lëvizje të lirë.

Certifikata dixhitale e BE-së për COVID është një histori suksesi i BE-së. Certifikata vazhdon të lehtësojë udhëtimin e sigurt për qytetarët në të gjithë Bashkimin Evropian gjatë këtyre kohërave të pandemisë. Deri tani, 807 milionë certifikata janë lëshuar në BE. Certifikata Dixhitale e BE-së për COVID ka vendosur një standard global: deri tani 60 vende dhe territore në pesë kontinente i janë bashkuar sistemit.

Rregullat e reja për udhëtimet brenda BE-së harmonizojnë rregullat e ndryshme në shtetet anëtare. Kjo periudhë vlefshmërie merr parasysh udhëzim të Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, sipas së cilës rekomandohen doza përforcuese jo më vonë se gjashtë muaj pas përfundimit të ciklit të parë të vaksinimit. Certifikata do të mbetet e vlefshme për një periudhë mospagimi prej tre muajsh shtesë përtej këtyre gjashtë muajve për të siguruar që fushatat kombëtare të vaksinimit mund të përshtaten dhe qytetarët do të kenë akses në doza përforcuese.

Rregullat e reja për periudhën e pranimit të certifikatave të vaksinimit zbatohen për qëllime udhëtimi. Kur futen rregulla të ndryshme për përdorimin e certifikatave në nivel kombëtar, Shtetet Anëtare inkurajohen që t’i përputhin ato me këto rregulla të reja për të ofruar siguri për udhëtarët dhe për të zvogëluar ndërprerjet.

Përveç kësaj, sot Komisioni ka përshtatur gjithashtu rregullat për kodimin të certifikatave të vaksinimit. Kjo është e nevojshme për të siguruar që certifikatat e vaksinimit që tregojnë përfundimin e serisë primare mund të dallohen gjithmonë nga certifikatat e vaksinimit të lëshuara pas një doze përforcuese.

Përforcuesit do të regjistrohen si më poshtë:

  • 3/3 për një dozë përforcuese pas një serie primare vaksinimi me 2 doza.
  • 2/1 për një dozë përforcuese pas një vaksinimi me një dozë ose një dozë të vetme të një vaksine me 2 doza të administruara tek një person i shëruar.

Stella Kyriakides, Komisionere për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimoretha: “Një periudhë e harmonizuar e vlefshmërisë për Certifikatën Dixhitale COVID të BE-së është një domosdoshmëri për lëvizjen e lirë të sigurt dhe koordinimin në nivel BE. Fuqia dhe suksesi i këtij mjeti të paçmuar për qytetarët dhe biznesin qëndron në përdorimin e tij koherent në të gjithë BE-në. Ajo që nevojitet tani është të sigurohet që fushatat përforcuese të vazhdojnë sa më shpejt që të jetë e mundur, që sa më shumë qytetarë të mbrohen nga një dozë shtesë dhe që certifikatat tona të mbeten një mjet kyç për udhëtimin dhe mbrojtjen e shëndetit publik.”

Didier Reynders, Komisioner për Drejtësinëtha: “Çertifikata dixhitale e BE-së për COVID është një histori suksesi. Ne duhet ta mbajmë atë kështu dhe të përshtatemi me rrethanat në ndryshim dhe njohuritë e reja. Masat e njëanshme në Shtetet Anëtare do të na kthenin në fragmentimin dhe pasiguritë që kemi parë pranverën e kaluar. Periudha e pranimit prej nëntë muajsh për certifikatat e vaksinimit do t’u japë qytetarëve dhe bizneseve sigurinë që u nevojitet kur planifikojnë udhëtimet e tyre me besim. Tani i takon shteteve anëtare të sigurojnë që përforcuesit do të hapen me shpejtësi për të mbrojtur shëndetin tonë dhe për të siguruar udhëtime të sigurta.”

Komisioneri për Tregun e Brendshëm, Thierry Breton, tha: “Çertifikata dixhitale e BE-së për COVID është bërë një standard global. Duke reflektuar njohuritë më të fundit shkencore mbi përforcuesit, certifikata mbetet një mjet thelbësor për të luftuar valët e ndryshme të pandemisë. Së bashku me prodhimin dhe furnizimin në shkallë të gjerë të vaksinave, certifikata do të ndihmojë Shtetet Anëtare të përshpejtojnë përhapjen e përforcuesve – një domosdoshmëri për të mbrojtur shëndetin publik, duke ruajtur lëvizjen e lirë të qytetarëve tanë.”

Related Articles

Stay Connected

21,992FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles