Certifikata dixhitale e BE-së për COVID do të zgjerohet

spot_img

Komisioni Evropian po propozon zgjatjen e Certifikatës Dixhitale të BE-së për COVID me një vit, deri më 30 qershor 2023.

Virusi COVID-19 vazhdon të jetë i përhapur në Evropë dhe në këtë fazë nuk është e mundur të përcaktohet ndikimi i një rritjeje të mundshme të infeksioneve në gjysmën e dytë të vitit 2022 apo e shfaqjes së varianteve të reja.

Zgjerimi i Rregullores do të sigurojë që udhëtarët mund të vazhdojnë të përdorin certifikatën e tyre dixhitale të BE-së për COVID kur udhëtojnë në BE, ku Shtetet Anëtare mbajnë masa të caktuara të shëndetit publik.

Komisioni po miraton propozimin sot për t’u siguruar që Parlamenti Evropian dhe Këshilli mund të përfundojnë procedurën legjislative në kohë përpara se të skadojë Rregullorja aktuale.

Përveç zgjatjes së Rregullores së BE-së për Certifikatën Dixhitale COVID deri në qershor 2023, Komisioni propozon gjithashtu disa ndryshime të kufizuara:

  • Për të përfshirë testet e antigjenit të bazuara në laborator me cilësi të lartë midis llojeve të testeve për të cilat mund të lëshohet një certifikatë testimi. Kjo synon të zgjerojë sferën e llojeve të testeve diagnostikuese në një kohë kur testet e COVID-19 janë shumë të kërkuara.
  • Për të siguruar që certifikatat e vaksinimit përmbajnë numrin e përgjithshëm të saktë të dozave të administruara në çdo Shtet Anëtar dhe jo vetëm në shtetin anëtar që lëshon certifikatën. Kjo është për të adresuar shqetësimet praktike të ngritura nga qytetarët në lidhje me certifikatat që tregojnë një numër të pasaktë dozash kur ata marrin doza vaksinash në shtete të ndryshme anëtare.
  • Për të siguruar që certifikatat mund t’u lëshohen personave që marrin pjesë në provat klinike për vaksinat kundër COVID-19. Certifikata dixhitale e BE-së për COVID, e lëshuar për pjesëmarrësit në provë, më pas mund të pranohet nga shtetet e tjera anëtare. Kjo masë synon të inkurajojë zhvillimin dhe studimin e vazhdueshëm të vaksinave kundër COVID-19.

përdorimi i brendshëm i certifikatave dixhitale të BE-së për COVID mbetet një çështje që duhet të vendosin shtetet anëtare. Legjislacioni i BE-së për Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID as nuk e përshkruan dhe as nuk e ndalon përdorimin e brendshëm të Certifikatës Dixhitale të BE-së për COVID (si p.sh. për akses në ngjarje ose restorante). Në të njëjtën kohë, kur një Shtet Anëtar krijon një sistem të certifikatës së COVID-19 për qëllime të brendshme, ai duhet të vazhdojë të sigurojë që Certifikata Dixhitale e BE-së për COVID-në të pranohet gjithashtu plotësisht për ato qëllime. Për më tepër, Komisioni inkurajon gjithashtu shtetet anëtare që të përafrojnë periudhat e tyre të vlefshmërisë së brendshme me periudhën e vlefshmërisë të vendosur në nivel të BE-së për qëllime udhëtimi.

Hapat e ardhshëm

Për të siguruar që zgjatja të miratohet në kohë përpara 30 qershorit 2022, data aktuale e përfundimit të Rregullores së BE-së për Certifikatën Dixhitale COVID, Komisioni i bën thirrje Parlamentit Evropian dhe Këshillit që ta miratojnë propozimin me shpejtësi.

Deri më 31 mars 2022, Komisioni do të publikojë gjithashtu një raport të dytë mbi Rregulloren e BE-së për Certifikatën Dixhitale COVID, siç parashikohet në atë rregullore. Raporti i parë u publikua më 18 tetor 2021. Siç u theksua në raportin e parë, Komisioni po parashtron propozimin e sotëm përpara raportit të dytë për të siguruar që procedura e nevojshme legjislative mund të përfundojë përpara datës aktuale të përfundimit të Rregullores.

Komisioneri për Drejtësi, Didier Reynders, tha: “Nuk mund të parashikojmë se si do të evoluojë pandemia, por mund të sigurohemi që qytetarët të vazhdojnë të përfitojnë nga një certifikatë që funksionon dhe pranohet kudo që shkojnë. Pa këtë shtrirje, ne rrezikojmë të kemi shumë sisteme kombëtare divergjente, dhe të gjitha konfuzionet dhe pengesat që kjo do të shkaktonte. Certifikata dixhitale e BE-së për COVID është provuar një mjet efektiv për të lehtësuar udhëtimin e sigurt dhe falas. Ndërsa pres me padurim ditën kur të mos jetë më e nevojshme, por ndërkohë do të na mundësojë të lëvizim të sigurt në Evropë”.

Komisionerja për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimore, Stella Kyriakides, shtoi: “Çertifikata dixhitale e BE-së për COVID ka lehtësuar lëvizjen dhe udhëtimin e lirë të sigurt në kohë pasigurie të madhe. Qytetarët tanë e kanë përqafuar dhe kjo ua ka bërë jetën më të lehtë. Ky mjet i rëndësishëm ka qenë kyç për të menaxhuar rreziqet dhe për të mbështetur masat e shëndetit publik në vend për të mbrojtur qytetarët gjatë pandemisë. Sot ne propozojmë të përditësojmë mundësitë për të përdorur certifikatën për udhëtime nëpër BE në mënyrë që të ofrojmë siguri për qytetarët tanë, për sa kohë që nevojat e shëndetit publik vazhdojnë. Ne propozojmë gjithashtu të përditësojmë certifikatën tonë me zhvillimet më të fundit shkencore dhe ndryshimet epidemiologjike, nevojën për të përshpejtuar fushatat përforcuese dhe për të mbështetur kërkimin jetik klinik të vazhdueshëm, duke pranuar qytetarët që marrin pjesë në të.”

Komisioneri për Tregun e Brendshëm Thierry Breton, tha: “Me më shumë se 1.2 miliardë lëshime certifikatash dhe 60 vende të lidhura, Certifikata Dixhitale e BE-së për COVID është bërë një standard global. Nëpërmjet infrastrukturës dixhitale të EU Gateway, ne vazhdojmë të lehtësojmë pranimin e certifikatave të COVID përtej kufijve, ndërsa pandemia evoluon. Ky është një mundësi e rëndësishme e lëvizjes dhe udhëtimit të lirë edhe në kohë pasigurie”.

Related Articles

Stay Connected

21,992FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles