Home Travel BE-ja përditëson rregullat e vizave dhe tarifën e vizave

BE-ja përditëson rregullat e vizave dhe tarifën e vizave

0

Rregullat e reja të BE-së për vizat me qëndrim të shkurtër janë tashmë në fuqi që nga 2 shkurti 2020. Rregullat e reja të Shengenit e bëjnë më të lehtë për udhëtarët legjitimë të aplikojnë për vizë për të ardhur në Evropë. Krahas rregullave u rrit edhe tarifa e vizës.

Tarifa e vizës rritet nga 60 euro në 80 euro. Kjo rritje është e para që nga viti 2006.

Ndryshimet vlejnë për udhëtarët nga të gjitha vendet që kanë nevojë për viza për të udhëtuar në BE. Aktualisht, shtetasit nga 105 vende apo subjekte jashtë BE-së u kërkohet të kenë vizë. Asgjë nuk ndryshon për vendet që përfitojnë nga udhëtimi pa viza në BE, sepse rregullat e reja nuk zbatohen për qytetarët e tyre.

Rregullat mbulojnë vizat për qëndrim të shkurtër për 22 vendet e BE-së që janë pjesë e zonës Shengen (Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Letoni, Lituani, Luksemburg, Maltë, Holanda, Polonia, Portugalia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja dhe Suedia), si dhe për katër vende shoqëruese: Islandën, Lihtenshtajnin, Norvegjinë dhe Zvicrën. Një vizë uniforme për qëndrim të shkurtër e lëshuar nga një prej këtyre vendeve mbulon udhëtimin përgjatë 26 Shengenit vende deri në 90 ditë në çdo periudhë 180-ditore.

Me rregullat e reja, udhëtarët tani përfitojnë nga një procedurë më e thjeshtë dhe më miqësore për aplikimin për vizë:

  • Aplikimet për vizë mund të dorëzohen deri në 6 muaj para udhëtimit të synuar (9 muaj për detarët), në vend të 3 muajve më parë, duke i lejuar udhëtarët të planifikojnë më mirë udhëtimet e tyre;
  • Viza me shumë hyrje me vlefshmëri të gjatë (nga 1 deri në 5 vjet) tani janë më të lehta për t’u marrë, duke u kursyer kohë dhe para udhëtarëve të shpeshtë, pasi ata do të duhet të aplikojnë për një vizë të re më rrallë;
  • Në shumicën e rasteve, një aplikim mund të dorëzohet direkt në udhëtar vendi i banimitdhe aty ku është e mundur plotësuar dhe nënshkruar në mënyrë elektronike (vetëm kopjet e shtypura janë pranuar deri më tani), gjë që gjithashtu do t’u kursejë udhëtarëve kohë, para dhe sherr.

Cilat janë rregullat e reja për lëshimin e vizave me shumë hyrje?

Udhëtarët e shpeshtë me një histori pozitive vize duhet t’u jepet vizë me shumë hyrje me një periudhë vlefshmërie në rritje graduale nga 1 vit në maksimum 5 vjet.

Përmbushja e kushteve të hyrjes nga udhëtarët do të verifikohet tërësisht dhe në mënyrë të përsëritur në të gjitha rastet, dhe vetëm personat me histori pozitive të vizës do t’u lëshohen viza me shumë hyrje me një vlefshmëri të gjatë.

Vizat me shumë hyrje i lejojnë mbajtësit të udhëtojë në mënyrë të përsëritur në BE gjatë periudhës së vlefshmërisë së vizës.

Sa kohë do të duhet që aplikimi për vizë të përpunohet?

Koha maksimale për shqyrtimin e aplikimeve për vizë mbetet e pandryshuar në 15 ditë. Koha e përpunimit mund të jetë më e gjatë vetëm në raste individuale, për shembull kur nevojitet shqyrtim i mëtejshëm i aplikimit, dhe zgjat deri në 45 ditë.

Cilat janë kërkesat për të aplikuar për një vizë qëndrimi të shkurtër?

Rregullat nuk kanë ndryshuar. Për të aplikuar për një vizë qëndrimi të shkurtër në BE, aplikantët duhet të paraqesin:

  • Një formular aplikimi për vizë të plotësuar dhe të nënshkruar;
  • Një pasaportë e lëshuar në 10 vitet e fundit dhe e vlefshme për të paktën 3 muaj pas përfundimit të qëndrimit;
  • Një fotografi identiteti;
  • Dëshmi për posedimin e sigurimit mjekësor të përshtatshëm dhe të vlefshëm të udhëtimit;
  • Dokumentet mbështetëse në lidhje me qëllimin e qëndrimit, dëshmi të mjeteve të mbështetjes gjatë qëndrimit dhe akomodimit.

Aplikantët duhet gjithashtu të paguajnë tarifën e vizës dhe, sipas rastit, të marrin gjurmët e gishtërinjve.

Exit mobile version